Piranesi – predstavitev

Predstavitev

Pojem Srednja Evropa lahko razumemo kot kategorijo, ki navidezno nakljucno sesteva brezstevilne majhnosti. Priblizno enako raven ugotovimo pri pregledu arhitekturne publicistike tega obmocja – obstaja sicer precej arhitekturnih revij, vse pa se ukvarjajo bolj ali manj le s svojim vrtickom, brez odmevov in vzporednic v kulturnogeografskem prostoru, ki sega prek meja intimne identifikacije. Revija PIRANESI zato nastaja z namenom in usmeritvijo povezati in zabeleziti vse posebnosti v arhitekturni produkciji srednjeevropskega prostora; njena usmeritev je v bistvu mednarodna, vendar v tistih okvirih, ki kulturolosko-geografski pojem povezujejo v arhitekturno-mentalnoceloto.

Prevec spekulativno bi bilo trditi, da pretekle in polpretekle dobe arhitekturnega ustvarjanja niso razpenjale v sirse kulturne okvire. Vendar izgleda, da so arhitekturne revije omenjenih casov le redko dobrohotno belezile dogajanja, ki so na prvi pogled zgolj passe-partout arhitekture oziroma se z njo dejansko stikajo le na nekaksnem robu. Revija PIRANESI namenja pozornost vsem likovnim umetnostim, ki jih kakorkoli zadeva ta pojem in problematika prostora; seveda v omenjenih geografskih in kulturoloskih razseznostih Evrope.

Mednarodni kulturni seminar z uveljavljanim imenom Piranska srecanja arhitekture je iz zacetne mednarodnosti prerasel v osrednji arhitekturni dogodek srednjeevropskega prostora – tako kar se tice publike kot glede nastopajocih. Okrepljena promocijska dejavnost je bila v zadnjih dveh letih zaokrozena z nagrado Piranesi – prvo srednjeevropsko arhitekturno nagrado. Omenjene kategorije, zdruzene s povezavami Pirana in G. B. Piranesija, revijo tudi z naslovom umescajo v relacije srednjeevropskih arhitekturnih debat, ki so prepoznavne in uveljavljene.

Vsebinska zasnova revije Piranesi

Uvodnik osvetljuje dolocenotemo oziroma problem, ki je obsirneje razgrajen v glavnem vsebinskem delu revije, takoimenovanem tematskem bloku.

Tematski blok se navezuje na pomemben arhitekturni dogodek v prostoru Srednje Evrope; mednarodni arhitekturni seminarji (Piranska srecanja), workshopi, katerih tema posega v geografski in kulturoloski okvir Srednje Evrope…

Predstavitev je namenjena spremljanju recentne arhitekturne produkcije v dezelah Srednje Evrope, vendar na nacin, da se najnovejsa arhitektura vedno postavi v kontekst avtorjevega opusa; ta princip omogoca celovitejsi vpogled v doloceno ustvarjalno okolje, hkrati pa nova arhitektura ni iztrgana iz konteksta avtorjeve ustvarjalne poti, temvec je najnovejse delo prikazano le kot zadnja stvaritev v loku razvoja arhitekturne misli dolocenega posmeznika. Ena stevilka letno je posvecena pregledni razstavi arhitekture Alpe-Jadran in dobitniku nagrade Piranesi.

Intervju je sestavljen kot intimnejsa obravnava problematike, ki tvori tematski blok, obstaja tudi moznost manjsega kolokvija najvec stirih ustvarjalcev, ki v obliki intervjuja obravnavajo doloceno temo.

Arhitektura preteklih dob na nov nacin predstavlja relativno pozabljeno kvalitetno arhitekturo iz prvih desetletij tega stoletja. Gre za fotografsko vizijo dolocene arhitekture, oplemeniteno s faktografskimi podatki in literarno zgodbo, ki jo generira izbrana arhitektura.

Aktualnosti prinasajo informacije o knjiznih izdajah, razstavah, seminarjih, natecajih etc.; tako kot koledar dogodkov, kakor tudi vpodobi kratkih komentarjev dolocene arhitekturne prireditve v omenjenjem prostoru.

Dodaj odgovor