Teniška zveza Slovenije – Okrogla miza v Pomurju

Predsednik TZS Andrej Polenec tudi na Dolenjskem in Primorskem

Nova Gorica

Po obisku v Pomurju je predsednik Teniške zveze Slovenije Andrej Polenec obiskal še dolenjsko in primorsko regijo. V torek 17.5.2005 se je v Šport hotelu na Otočcu najprej sestal s predstavniki klubov, lokalnih oblasti, medijev in podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo športnih artiklov, v širši dolenjski regiji (Krško, Brežice, Novo mesto, Kočevje, Metlika, Črnomelj, Trebnje, itd.) in odziv je bil odličen, saj je na okrogli mizi sodelovalo kar 22 ljudi. Predstavnik gostitelja okrogle mize Viktor Turk je v uvodnem govoru nanizal nekaj problemov, ki so bolj ali manj značilni tudi za ostale klube (problem finančnih sredstev, ki ne ustrezajo ustroju in delu kluba). Še najbolj specifičen je položaj v Beli krajini, kjer je tekmovalni utrip praktično zamrl in ena od prioritetnih nalog TZS je oživeti delo teniških šol in organizirati primerno obliko tekmovanja za mlade (dolenjski satelit za najmlajše).

Okrogle mize severno primorske regije se je udeležilo nekoliko manj ljudi in to v glavnem starši tekmovalcev novogoriškega kluba. Predstavnikov vodstva najmočnejšega kluba v tej regiji, to je TK Gorica, ni bilo. Ugotovljeno je bilo, da je število igrišč v tej regiji zadovoljivo, da pa klubi nimajo interesa (razen TK Gorica in TK Tolmin) organizirati celoletno teniško šolo. V TK Gorica je večji problem omejeno število igrišč, namenjenih teniški šoli oz. tekmovalcem, kot pa število otrok, ki želijo igrati tenis. Starši so bili mnenja, da bi klub moral zagotoviti večje število ur oziroma igrišč za nemoteno delo (treninge).

Predsednik TZS se s predstavniki klubov pogovarja o problemih v njihovih regijah

Predsednik TZS Andrej Polenec se je skupaj s predsednikom strokovnega sveta TZS dr. Alešem Filipčičem in direktorjem TZS Matjažem Pogačarjem udeležil okrogle mize na temo “”Aktualni teniški utrip v Pomurju””. Okrogle mize so se udeležili predstavniki klubov iz pomurske regije ter župan mesta Murska Sobota.

Ugotovili so, da se je število predvsem mlajših tekmovalcev v zadnjih letih močno znižalo, kar je treba pripisati slabi ekonomski situaciji v Pomurju, oddaljenosti od ostalih teniško bolj razvitih regij, ki organizirajo večino tekmovanj, ter slabšemu zanimanju za šport in še posebaj za tenis nasploh. Predstavnika dveh najmočnejših teniških centrov (Jernej Jakopina iz Murske Sobote ter Primož Starčič iz Radencev) sta izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da se v večjih mestih kot so Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in drugih tekmovalni tenis praktično ne goji, čeprav so pogoji za letno vadbo kar solidni. Velik probem je tudi nezadostno število pokritih igrišč, kar zelo otežkoča zimsko vadbo. Predsednik TZS je predstavnikom regije obljubil vso pomoč v opremi (loparji in žoge) oz. promocijskem materialu ter seveda vso medijsko podporo.

Tudi župan mesta Murska Sobota Anton Štihec se je strinjal, da je ukvarjanje s športom prav gotovo najkvalitetnejši način preživljanja prostega časa ter najboljši način preprečevanja socio-patoloških pojavov pri mladih, kot so alkoholizem, narkomanija, huliganstvo, kriminal, itd.; podprl je projekt postavitve teniškega šotora v Murski Soboti, prav tako pa so predstavniki TZS obljubili vso podporo v prizadevanjih za pridobitev sredstev s strani Fundacije za šport oz. Ministrstva za šport.

Dodaj odgovor