USI uvaja novo opremo v Jamali

Jamalo-Nenecka podružnica za medregionalne telekomunikacije »Uralsvjazinform« (USI) je v 2005. letu vključila v obratovanje pet digitalnih telefonskih central in zgradila dve optični dostopovni omrežji. S tem je povečala obstoječe kapacitete in prebivalcem tega področja ponudila sodobne kakovostne telekomunikacije, ki vključujejo širok obseg dopolnilnih storitev, med drugim tudi novih.

Postavitev treh central SI2000 je omogočilo povečati število naročnikov telefonskih central za naselja Korotčajevo (944 novih naročnikov), Belojarsk (160 naročnikov) in Tazovski (256 naročnikov).

Na podlagi central SI2000 je podružnica zgradila tudi optično dostopovno omrežje v naselju Pangodi. Osem tisoč metrov optičnega vlakna, ki medsebojno povezuje 6 vozlišč, omogoča 12-kratno povečanje števila naročnikov, na 2.416 (preje jih je bilo samo okoli 200). »Vključitev opreme nam omogoča, da lahko na ustreznem nivoju konkuriramo z operaterji posebnih omrežij, ki nudijo telekomunikacijske storitve v naselju. Razen kakovostnih telefonskih povezav bodo vaški naročniki »Uralsvjazinforma« imeli na voljo storitve hitrega dostopa do interneta in torej tudi storitev IP-televizije””, so izjavili v službi podružnice za stike z javnostjo.

V 2005. letu je Jamalo-Nenecka podružnica predala v obratovanje tudi optično dostopovno omrežje v mestu Labitnangi. Obstoječe centrale ATC UT-100 in ATCKU so zamenjale nove ATC Honet in C&C; 08, ki omogočajo naročnikom dopolnilne storitve. Zgrajeno omrežje s kapaciteto 6.800 naročnikov (3.100 od katerih je starih) omogoča tudi povečanje števila naročnikov v mestu.

Razen tega so po podatkih podružnice v mestih Salehard, Nadim, Novi Urengoj, Nojabrsk, Tarko-Sale, Gubkinski, Labitnangi in v vasi Pangodi zgradili dostopovno omrežja ADSL s skupno kapaciteto 4.560 priključkov. V Salehardu in Nojabrsku so zgradili tudi objekte za večstoritvena omrežja z integracijo storitev.

V službi za stike z javnostjo so tudi sporočili, da so v 2005. letu zelo razvile tudi mobilne telekomunikacije. Po investicijskem načrtu je podružnica postavila 40 baznih postaj za mobilno telefonijo in 6 dodatnih central. Izvedene so bile razširitve stikal v mestih Novi Urengoj in Salehard (za 50 in 20 tisoč naročnikov), v vseh mestih okrožja pa so bile izvedene razširitve krmilnikov.

V službi za stike z javnostjo so tudi sporočili, da se v Jamali povečuje povpraševanje prebivalcev okrožja po internetnih podatkovnih storitvah, pri čemer je vse bolj priljubljena tehnologija ADSL-dostopa. Danes ADSL-dostop do internetnega omrežja v Jamalo-Nenetski podružnici USI uporablja več kot 1.700 naročnikov in njihovo število se še povečuje. V bližnji prihodnosti podružnica načrtuje povečanje kapacitet ADSL v naseljih Tazovski, Korotčajevo, Limbjajaha in v vasi Krasnoselkup. V teh naseljih bo postavljena oprema ADSL s skupno kapaciteto 64 priključkov.

Odprta delniška družba “”Uralsvjazinform”” je operater krajevne, medkrajevne, mednarodne in mobilne telekomunikacije ter internetne storitve Uralske regije. Družba deluje v Kurganski, Permski, Sverdlovski, Tjumenski in Čeljabinski pokrajini, Komi-Permjacke, Hanti-Mansijske in Jamalo-Nenecki avtonomni pokrajini. Družba ima 3,5 mio naročnikov fiksnega omrežja in 3,4 mio naročnikov mobilnega (trgovska znamka “”Jutel””) in 500 tisoč internetnih uporabnikov, kar predstavlja 86 % trga krajevnih, 80 % medkrajevnih in mednarodnih telekomunikacij, tudi več kot 40 % trga mobilnih telekomunikacij in internetnih storitev.

Dodaj odgovor