Zakaj tehnološki inkubator?

Globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izjemno zahtevne naloge. Preobrazba družbe in gospodarstva, ki smo ji priča zadnjih nekaj let še zdaleč ni končana. Vedno bolj se potrjuje, tako v življenju kot pri delu, da postajajo USTVARJALNOST, INOVATIVNOST IN PODJETNIŠTVO odločujoče komponente za celostno zdravje in zdrav razvoj človeka, družbe in njenega vitalnega dela – gospodarstva.

Zato mora biti družba kot celota zainteresirana za razvoj potencialov in talentov svojih študentov kot tudi raziskovalcev, jih pri tem vzpodbujati in jim omogočiti čimbolj kvalitetno podporo in uporabo znanj, ki so jih pridobili in z njimi želijo uresničiti svoje zamisli – tudi podjetniške in inovatorske.

Naš čas, čas izzivov, pred nas postavlja temeljno vprašanje; katera znanja, spoznanja, sposobnosti je potrebno ponuditi mladim, da bodo lahko uspešno izrazili sebe in svoje sposobnosti in s tem pomagali okrepiti vitalno moč gospodarstva, omogočiti nova delovna mesta…Nujno je temeljna strokovna znanja prežeti tudi z ustvarjalnimi potenciali, ki najdejo svojo izrazno pot pogosto prav skozi podjetništvo.

Prav zaradi vsega tega, so na številnih univerzah tako po Evropi kot po svetu, začeli ustanavljati UNIVERZITETNE INKUBATORJE, da z njimi na najvišjem strokovnem nivoju povežejo teorijo in prakso posameznih strokovnih področij, vzpodbujajo lastno aktivnost in ustvarjalnost študentov kot tudi vsega ostalega univerzitetnega osebja, saj se zavedajo, da je to dolgoročna razvojna prednost in moč njihovega gospodarstva. Prav tako pa z vzpostavitvijo inovacijskega podpornega okolja vzpodbujajo realizacije poslovnih idej z ustanavljanjem v rast usmerjenih podjetij, pri čemer inkubator zagotavlja začetno podjetniško infrastrukturo.

V svetu kot odločujoče dejavnike za celostno zdravje in zdrav razvoj človeka, družbe in njenega vitalnega dela – gospodarstva, izpostavljajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo. Družba kot celota mora zato podpreti razvoj potencialov in talentov, ki se skrivajo predvsem v mladih, ter jih pri tem vzpodbujati in jim omogočiti čim bolj kakovostno podporo in uporabo znanj, ki so jih pridobili in z njimi želijo uresničiti svoje zamisli.

V zadnjih letih je v svetu opaziti razvojne trende, ki kot odločujoče dejavnike za celostno zdravje in zdrav razvoj človeka, družbe in njenega vitalnega dela – gospodarstva, izpostavljajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo. Družba kot celota mora zato podpreti razvoj potencialov in talentov, ki se skrivajo predvsem v mladih, ter jih pri tem vzpodbujati in jim omogočiti čim bolj kakovostno podporo in uporabo znanj, ki so jih pridobili in z njimi želijo uresničiti svoje zamisli. Pri tem se postavlja temeljno vprašanje, katera znanja in infrastrukturo je potrebno ponuditi mladim, da bodo lahko uspešno izrazili sebe in svoje sposobnosti ter tako pomagali krepiti gospodarstvo.V ta namen so na številnih univerzah v Evropi in svetu, začeli ustanavljati univerzitetne inkubatorje, da z njimi na najvišjem nivoju povežejo teorijo in prakso različnih strokovnih področij.

V ta namen so na številnih univerzah v Evropi in svetu začeli ustanavljati univerzitetne inkubatorje, da bi z njimi na najvišji ravni povezali teorijo in prakso različnih strokovnih področij. Leta 2004 je bil takšen inkubator ustanovljen tudi v okviru Univerze v Ljubljani. Ljubljanski univerzitetni inkubator d. o. o. tel: 01 24 43 733

Dodaj odgovor